CT-DNA (Circulerend Tumor DNA test)

Bij de meeste personen met kanker circuleert er DNA van kankercellen in het bloed. In dit Circulerend Tumor DNA (CT-DNA) kunnen de genvarianten die de tumor veroorzaken worden opgespoord met een CT-DNA test.

De CT-DNA test (ook Liquid biopsy genoemd) is belangrijk voor de ontwikkeling en follow up van een patiënt-specifieke behandeling van kanker met designer moleculen (gepersonaliseerde geneeskunde).

Ook kan de CT-DNA test vele tumoren in een vroeg stadium diagnosticeren en is daarom aangewezen bij personen met een verhoogd risico op kanker.

De CT-DNA test van GENDIA detecteert +/- 2800 genvarianten in 50 kankergenen die vele kankers veroorzaken (zie Tabel 1).

De 50 kanker genen die in deze test worden geanalyseerd zijn (in alfabetische volgorde): ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, BRAF, CDH1, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, EGFR, ERBB2, ERBB4, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, GNA11, GNAQ, GNAS, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MET, MLH1, MPL, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, PTPN11, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TP53, VHL.

Tabel 1: Frequentie van genvarianten in verschillende kankers (%)

GENLongDarmBorstEierstokHuidProstaatPancreas
EGFR30503
TP5334452346121436
KRAS173612457
BRAF11174512
PIK3CA41426922
NRAS418
CTNNB14862-337
GNAS216

Er zijn 2 belangrijke indicaties voor de CT-DNA test:

 • Bij patienten die onder behandeling zijn van kanker:
  1. Om de mutatie(s) te identificeren die de kanker veroorzaakt, en een patiënt-specifieke behandeling met designer moleculen (gepersonaliseerde geneeskunde) te selecteren
  2. Om het beloop van oncogene genvarianten tijdens de behandeling te volgen
  3. Om resistentie tegen de therapie tgv nieuwe oncogene genvarianten te detecteren
  4. Om metastasen (uitzaaiingen) op te sporen
 • Bij personen met een verhoogd risico op kanker om kanker te detecteren in een vroeg stadium. Dragers van een genvariant in de borst of darmkankergenen, hebben een sterk verhoogd risico op kanker en kunnen periodiek (meestal 1x /jaar) gescreend worden met de CT-DNA test.
De CT-DNA test wordt uitgevoerd op bloed in een speciale kit die kan worden aangevraagd bij GENDIA in Antwerpen. De kit kan op kamertemperatuur volgens de instructies teruggestuurd worden naar GENDIA (Emiel Vloorsstraat 9, 2020, Antwerpen, België).
De CT-DNA test duurt 1 maand gerekend vanaf de aankomst van het staal bij GENDIA tot het versturen van het resultaat.

Circulerend tumor DNA (CT-DNA) van bloed wordt geanalyseerd op +/-2800 genvarianten in 50 kankergenen (oncogenen) (tabel 1). Deze CT-DNA test wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten onder CLIA accreditatie.

De resultaten zullen persoonlijk per e-mail naar u worden verzonden.
Als u wenst dat uw arts of anderen een kopie ontvangen, kan u dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Er zijn 2 mogelijke resultaten van de CT-DNA test:

 1. Er wordt een genvariant gevonden met de CT-DNA test: dergelijke genvariant komt alleen in kankercellen voor. Dit hoeft echter niet te betekenen dat U kanker hebt of dat U zeker kanker zal ontwikkelen in de toekomst : soms circuleert er in het bloed immers een kleine hoeveelheid CT-DNA, maar is er nog geen echte tumor gevormd.
  Toch is het erg belangrijk deze resultaten te bespreken met de GENDIA arts, uw eigen arts en een oncoloog, en een gepersonaliseerde kanker screening programma op te stellen om uit te sluiten dat er kanker bestaat.
 2. Er wordt geen genvariant gevonden met de CT-DNA test: Er is bijgevolg geen aanwijzing dat er zich op het moment van de test kanker in uw lichaam aanwezig is.

De CT-DNA test kan niet alle kankers detecteren om verschillende redenen: sommige kankers zijn te klein zodat de hoeveelheid CT-DNA te beperkt is om opgepikt te worden met deze CT-DNA test. Ook kankers die worden veroorzaakt door andere genvarianten dan de 2800 genvarianten die worden gescreend met deze CT-DNA test, zullen niet opgepikt worden met deze CT-DNA test.

Anderzijds betekent het vinden van een genvariant met de CT-DNA test niet altijd dat er een diagnosticeerbare tumor aanwezig is: soms circuleert er in het bloed immers een kleine hoeveelheid CT-DNA, maar is er nog geen echte tumor gevormd die kan gediagnosticeerd worden door de arts.

Uw bloed en DNA zal alleen worden gebruikt voor de CT-DNA test. Uw DNA zal worden bewaard in het test labo. De resultaten van de CT-DNA test zullen worden bewaard bij GENDIA en in het test labo.

GENDIA zal voldoen aan de wet- en regelgeving van België en de EU met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en het verzamelen, gebruiken, verwerking en opslag van patiëntgegevens.

De resultaten van de CT-DNA test zullen alleen aan U worden gemeld, ook niet aan derden, met inbegrip van familieleden, verzekeraars en artsen, tenzij u GENDIA vraagt om dit te doen.

Een consultatie met genetisch advies en uitleg van de test is aanbevolen vooraleer men besluit de test uit te laten voeren.

U kan hiervoor een afspraak maken bij uw eigen arts of bij GENDIA via info@gendia.net.

Wanneer er een genvariant wordt gevonden die geassocieerd is met een verhoogd kanker, is een consultatie bij de GENDIA arts met bespreking van de resultaten en de aanbevolen vervolgstappen sterk aangeraden. In samenspraak met U, uw arts en oncoloog zal dan verder onderzoek worden voorgesteld om na te gaan of er een tumor kan gevonden worden.

U kan hiervoor een afspraak maken bij GENDIA via info@gendia.net.

Aanvraagformulieren zijn te bekomen via info@gendia.net.

U kan zowel via uw eigen arts of via GENDIA een CT-DNA test aanvragen.

Zie ook: CT-DNA Aanvragen.

De prijs van de CT-DNA is 690 Euro.

Zie ook: CT-DNA Prijs en Betaling

Print Friendly, PDF & Email